januari 2015

Maandelijks Archief

  • Onvoorwaardelijk recht op aandelen was loon

    Dat bij het toekennen van een onvoorwaardelijk recht op de levering van aandelen de voorwaarden over de verhandelbaarheid nog niet zijn vastgesteld, doet niet af aan de toekenning van het onvoorwaardelijk recht. Volgens de Hoge Raad is sprake van loon. In deze zaak ging het om een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wiens personal holding aandeelhouder was in […]

Back to Top