oktober 2014

Maandelijks Archief

  • Geen kwijtscheldingswinstvrijstelling voor goed renderend bedrijf

    Ondernemingen die met korte termijn betalingsproblemen kampen, komen zelden in aanmerking voor toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling is immers alleen mogelijk als de geldlening oninbaar is. Zowel de rechtbank als het hof waren van oordeel dat dit niet aan de orde was in de volgende zaak. De schuldeiser in kwestie had in […]

Back to Top