oktober 2014

Maandelijks Archief

  • 10 jaar Tripolis Business Support

    Het sluitstuk van onze jubileumviering in deze maand, waarin we 10 jaar bestaan, werd gevormd door deelname aan een Rond de Tafeldiscussie, georganiseerd door het Ondernemersbelang, een maandblad dat gratis onder ondernemers wordt verspreid. In de loop van volgende maand kunt u hier kennis van nemen. Ook was het mooi om alle warme gelukwensen van […]

Back to Top