september 2014

Maandelijks Archief

  • Moeiende holding moet ook economische activiteiten verrichten

    Als een ondernemer aangemerkt wil worden als ondernemer voor de omzetbelasting, en recht wil hebben op aftrek van voorbelasting, dan dient de vennootschap die moeit in het beheer van dochtervennootschappen daarnaast ook economische activiteiten te verrichten. Rechtbank Gelderland heeft dit geoordeeld onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 2002. Uit dit arrest […]

Back to Top