september 2014

Maandelijks Archief

  • Ontwerpbesluit voor netto-pensioensparen

    Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jette Kleinsma heeft een ontwerpbesluit dat toeziet op de invoering van het ‘netto pensioen’ naar de Tweede Kamer gestuurd voor een nieuwe pensioenfaciliteit. De verwachte inwerkingtreding: 2015. Per 1 januari 2015 wordt de pensioenopbouw gemaximeerd tot een inkomen van € 100.000. Voor het deel van het inkomen boven € […]

Back to Top