juni 2014

Maandelijks Archief

  • Werkkostenregeling 2015: vluchten kan niet meer

    Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht. De werkkostenregeling is al in 2011 in de loonbelasting opgenomen. Tot 1 januari 2015 bestaat op basis van het overgangsregime echter de mogelijkheid om nog het oude regime voor vrije vergoedingen en verstrekkingen toe te passen. Het overgrote deel van de werkgevers past nog de oude wettelijke regeling voor […]

Back to Top