oktober 2013

Maandelijks Archief

  • Persoonlijke column Rob Kusters

    We zijn bestolen Een artikel in de marge van het Financieele Dagblad bericht dat € 273 miljoen aan onterecht uitbetaalde Toeslagen niet meer kan worden teruggevorderd. Waarom is het FD slechts bereid een door een ambtenaar opgesteld persbericht over te schrijven op een schaduwplek in de krant? We zijn bestolen en doen verder niets meer. […]

Back to Top